Országos egyház, kerületek

 

Vissza a levéltári anyagok szerkezetébe


1. kép: Radvánszky Albert báró, egyetemes felügyelő 1923–1948
(Az ő idején létesült az Egyetemes Egyházi Iroda)
2. kép: Solymosy Lajos báró egyetemes felügyelő 1918–1922

II. Egyetemes / Országos Egyház irataiII/1. EGYETEMES / ORSZÁGOS EGYHÁZI (IRODAI) IRATOK
Iktatott (és egyéb) iratok, 1883-2000
Elnöki (Egyetemes Felügyelői) irattár, 1926-1952
Tárgyi iratsorozatok 1905-1950
II/2. EGYETEMES TESTÜLETEK ÉS TISZTSÉGVISELŐK IRATAI
Egyetemes Zsinat, 1920-1995
Egyetemes (Országos) Közgyűlés 1861-1973
Egyetemes (Országos) Presbitérium 1861-1995
Püspöki értekezlet 1939-1952
Egyetemes tisztségviselők: felügyelők, jegyzők iratai 1874-1950
II/3. EGYETEMES (ORSZÁGOS) GAZDASÁGI INTÉZMÉNYEK
Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet 1842-1947
Evangélikus Gazdasági Központ 1926-1928
Adóalapi Bizottság iratai 1908-1942
Meliorációs Alap 1952-1984
Magyarországi Ág.h.Ev. Egyházegyetem Nyugdíjintézet 1908-1957
Evangélikus Nyugdíjosztály
Gyülekezeti Segély (“Gy.S.”) 1972-1991
Országos Pénzügyi Osztály 1959-1975
II/4. EGYETEMES (ORSZÁGOS) MUNKAÁGAK ÉS OSZTÁLYOK
Egyetemes Tanügyi Bizottság 1864-1948
Külügyi Hivatal (Osztály) 1968-1988
Iszákosmentő Misszió 1951-1968
“Jó Pásztor” Szolgálat 1945-1953
Diakóniai osztály, szeretetszolgálat 1952-től
Evangélikus Sajtóosztály 1958-1963


1. kép: Kapi Béla dunántúli püspök (1916–1948)
2. kép: Raffay Sándor bányakerületi püspök 1918–1945

III. Egyházkerületek (püspökségek)III/1. EGYHÁZKERÜLETEK 1952-IG
Bányai Evangélikus Egyházkerület 1709-1952
Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület 1804-1952
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 1537-1952
Tiszai Evangélikus Egyházkerület 1523-1952
III/2. EGYHÁZKERÜLETEK 1952 UTÁN
Déli Evangélikus Egyházkerület 1952-től
Északi Evangélikus Egyházkerület 1952-től


A dunántúli kerület közgyűlése 1929-ben Kaposváron