Melanchton levél


Melanchthon Fülöp, a tudós reformátor

A levéltár kincseihez tartoznak Melanchthon Fülöp (1497–1560) wittenbergi reformátor, humanista tudós, Luther munkatársának eredeti kézírását tartalmazó levelek.
Bártfa tanácsának 1555-ben írt sajátkezű levelében egy Wittenbergben tanult bártfai ifjút ajánl a város pártfogásába:

A kép kattintással kinagyítható... A kép kattintással kinagyítható...
A bártfai levél első és második oldala, Melanchthon jellegzetes humanista írásával

A kép kattintással kinagyítható... A kép kattintással kinagyítható...
A bártfai levél harmadik oldala, Melanchthon aláírásával
A levél címzése Bártfa tanácsának

A kép kattintással kinagyítható...A wittenbergi egyetem 1558-ban, díszes formában kiadott bizonyítványa
egy eperjesi ifjú részére, Melanchthon görög nyelvű aláírásával


Melanchthon aláírása