Pecsétnyomatok, emlékpakettek

Az evangélikus egyház intézményei által használt jelképek, szimbólumok bibliai alapra mennek vissza. A 19.szd. és az előtt használt vörös viaszpecsétek őrizték meg ezeket a szép, egyházi, bibliai jelképeket: keresztre feszített Jézus, hullámzó vízen úszó hajó, templomépület. Később, a gumipecsétek elterjedésével egyszerűsödtek, uniformizálódtak a formák: kereszt, galamb vagy éppen csak feliratot tartalmazó ábrák használatosak.

A Pest megyei esperességben 1880, 1882-ben végrehajtott bányakerületi püspöki egyházlátogatások jegyzőkönyvein megőrzött püspöki, esperesi és egyéb viaszpecsétek és aláírások:

A pesti szlovák gyülekezet által használt pecsétek és a hozzátartozó iratok:
A gyülekezetet alapító lelkész Kollár János (Ján Kollár), neves szlovák nemzetébresztő, irodalmár lelkészi meghívó levele 1823-ból ócseh nyelven, a gyülekezeti tagok aláírásával:


Kollár János, a pesti szlovák gyülekezet alapító lelkésze

A kép kattintással kinagyítható... A kép kattintással kinagyítható... A kép kattintással kinagyítható...

Az 1850-es években közreadott, a templom építésére gyűjtő háromnyelvű felhíváson szereplő pecsétek a tervezett templom képével:
Arcképek: Kollár J. (Matus L. irod.). Bachát D.: Irod.: Halász Iván, Morhács Márton…

A kép kattintással kinagyítható... A kép kattintással kinagyítható...
A kép kattintással kinagyítható...

GumibélyegzőkEgyszerűsödtek, az egyes intézmények nevén kívül kereszt, galamb, egyéb motívum.

Emlékplakettek


Luther-bibliafordítása emlékére 1933-ban kiadott emlékplakett

A kép kattintással kinagyítható...A kép kattintással kinagyítható...
A reformáció 400. évfordulójára (1517–1917) készült három plakett elő- és hátoldala