Gyűjteményes anyagok

 


A Dunáninneni Kerület ordinációs könyve 1861–1940

IX. Gyűjteményes anyagok IX/1. SPECIÁLIS GYŰJTEMÉNYEK
A régi oklevelek és iratok (14-17.szd.) nyilvántartása
Páncélszekrényben őrzött, védett és zárolt anyagok jegyzéke
Terv- és térképtár
Pecsétgyűjtemény
Fényképek és fényképalbumok gyűjteménye


Tervtár: a nagyméretű terveket speciális fémszekrényekben tároljuk

IX/2. TEMATIKUS GYŰJTEMÉNYEK
Analecta (vegyes iratok) gyűjteménye
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek
Egyházzenei gyűjtemény
Evangélikus papné- női és leányegyesületek, női munka iratai és adatai
Finn-magyar kapcsolatok gyűjteménye
Gyászjelentések 1900-1995
Határontúli magyar evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Kisnyomtatványok, füzetek, meghívók, programok, plakátok, egyéb
Magyarországi német és szlovák nyelvű evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Népfőiskolai mozgalom, missziói otthonok
Ordass-gyűjtemény (Az 1945 utáni egyháztörténetre vonatkozó anyagok)
Ordinációs (lelkészavatási) könyvek


Ordass Lajos bányakerületi (1945–1948) és déli kerületi (1956–1958) püspök