leveltar

Publikációk a levéltárról

Mályusz Elemér: A Magyarországi Evangélikus Egyház levéltárügye 1920-1954, Lelkipásztor 31. (1956) 10. sz. 587-591.
Vető Béla: Evangélikus Országos Levéltár, In: Magyarország levéltárai. Szerk.: Balázs Péter. Budapest, 1983. 371-374.
Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár és az evangélikus levéltárügy történetének rövid vázlata, Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok. Budapest, 1993. 1-18.
Czenthe Miklós: Az evangélikus egyház levéltárai, In: Magyarországi levéltárak. Szerk.: Bana József. Budapest, 2004. 121-122.
Czenthe Miklós: Mályusz Elemér és az Evangélikus Országos Levéltár megújítása, Credo 25. (2019) 1-2. sz. 18-30.