leveltar

Elhunyt dr. Zsigmondy Árpád lelkész-levéltáros

Fájdalommal tudatjuk, hogy 2021. március 18-án, életének 91. évében elhunyt dr. Zsigmondy Árpád evangélikus lelkész, levéltárunk egykori munkatársa.

Zsigmondy Árpád nagy múltra visszatekintő felvidéki családból származott. Ő maga 1930-ban született Zsigmondy Hugó bányamérnök és Schulek Erzsébet gyermekeként. A fasori evangélikus gimnáziumban érettségizett, majd Sréter Ferenc budavári lelkész hatására jelentkezett az akkor még Sopronban működő evangélikus teológiára. Teológiai tanulmányait 1953-ban fejezte be Budapesten, majd tíz évig segédlelkészként szolgált az ország különböző pontjain. 1963-ban az akkori államhoz hű egyházpolitikával való egyet nem értése miatt kilépett az egyházi szolgálatból. Előbb gyógyszergyári segédmunkás volt, majd az MTA mikrobiológiai laboratóriumában helyezkedett el. Innen a Magyar Országos Levéltárba vezetett az útja, ahol 1977-től 1986-ig dolgozott, majd 1991. évi nyugdíjazásáig az Egyetemi Könyvtár Kézirattárának munkatársa volt. 1987-ben szerzett bölcsészdoktori fokozatot. Közben a 60-as évek végétől a 90-es évekig a budavári gyülekezet német nyelvű szolgálatát látta el külön díjazás nélkül. A rendszerváltást követően Zsigmondy Árpád 1991-1997 között részt vett az evangélikus zsinat munkájában, 1995-ben a zsinat lelkészi elnökévé is megválasztották. Levéltárunkban 1994 és 2014 között dolgozott részmunkaidőben, elsősorban latin és német iratolvasás terén tett nélkülözhetetlen szolgálatokat. 2011-ben elnyerte a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete által kiosztott Kormos László-díjat.

Forrás: