leveltar

Levéltárunk - Fondjegyzék

Az Evangélikus Országos Levéltár egyházi fenntartású nyilvános magánlevéltár, a Magyarországi Evangélikus Egyház központi levéltára. Nyilvános magánlevéltárként állományunkból a közlevéltárakra vonatkozó rendelkezések szerint tájékoztatást nyújtunk, adatokat szolgáltatunk, továbbá lehetőséget biztosítunk minden felnőtt magyar és külföldi állampolgárnak a nálunk való ingyenes kutatásra. A nálunk lévő anyag védett, ezért iratainkat csak szigorú korlátozásokkal kölcsönözzük ki más intézmények részére. Központi levéltárként szakmai segítséget biztosítunk a magyarországi evangélikus gyülekezeti levéltáraknak.

Alapításunktól fogva célunk, hogy gyűjtsük és a rendelkezésünkre álló eszközökkel a lehető leghatékonyabb módon őrizzük, dokumentáljuk, feltárjuk és hozzáférhetővé tegyük a mindenkori magyarországi evangélikusság írásos levéltári emlékeit. Folyamatos fejlesztésekkel igyekszünk megfelelni a 21. század kihívásainak és összehangolni az állományvédelem követelményeit a minél szélesebb körben való megismertetés jogos igényével.

Az ágostai hitvallású evangélikus történelem iránti érdeklődés növelése érdekében az Evangélikus Országos Gyűjtemény keretein belül kulturális programokban veszünk részt és támogatjuk a Magyarországi Evangélikus Egyház tevékenységét. A szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a levéltáros és történész hallgatók számára lehetőséget biztosítunk levéltári gyakorlatok teljesítésére.

Levéltárunk jelenlegi állománya nagyjából 1500 ifm. A mai, de részben a történeti Magyarországra kiterjedő iratanyag az evangélikus egyházigazgatás, egyesület és iskolatörténet, személyi hagyatékok témakörben őriz történeti dokumentumokat. Évente kb. 60-70 beiratkozott kutatót fogadunk bel- és külföldről, továbbá kb. ugyanennyien fordulnak hozzánk kérdéseikkel e-mailen és telefonon. Kutatóink érdeklődési köre változatos, sokan az őseik után nyomoznak, másokat hely-, egyház-, iskola- és társadalomtörténeti kutatásaik miatt kerülnek kapcsolatba levéltárunkkal. Munkatársainkkal törekszünk arra, hogy minden kutatónkat és minden érdeklődőt megfelelő tájékoztatásban tudjunk részesíteni, megkönnyítve ezzel további munkájukat. gyülekezeti levéltárakat és eredeti anyakönyveket (kevés kivétellel) nem őrzünk, azonban a gyülekezetek történetére és a lelkészek életrajzi adataira speciális katalógusok készültek, valamint hozzáférést biztosítunk kutatóinknak a digitalizált evangélikus anyakönyvek online adatbázisához.

 

ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI NYILVÁNTARTÁSUNK AZ ARCA ADATBÁZISÁBAN ÉRHETŐ EL:

https://arca.melte.hu/index.php/evangelikus-orszagos-leveltar-3