Rövid áttekintés


Schedius Lajos – A levéltár első vezetője

 

A levéltárat 1812-ben az evangélikus egyetemes (azaz országos) gyűlés hozta létre Ócsai Balogh Péter egyetemes (országos) felügyelő javaslatára. A levéltár spiritus rectora Schedius Lajos professzor, a pesti evangélikus gimnázium létrehozója volt. Neki köszönhető, hogy főúri mecénásoktól és másoktól nagy értékű anyagok és gyűjtemények érkeztek a levéltárba. A legértékesebb pl. a Jankovich Miklós vásárolta eredeti Luther-végrendelet, ill. Mária Dorottya főhercegnő iratgyűjteménye.

 


Az AGE anyagot tartalmazó eredeti levéltári szekrények

Az első száz évben a Deák téri evangélikus iskolában volt elhelyezve a levéltár, vezetésével Deák téri tanárok ill. lelkészek voltak megbízva. Ez idő alatt a történelmi Magyarország területérő összegyűlt gazdag iratanyag ma egyetlen gyűjteményes fondot képez: Archivum Generalis Ecclesiae (AGE).


Az evangélikus egyház Üllői úti közontja

A levéltár 1908-ban az egyetemes egyház új Üllői úti székházába /kép!/ került át, ahol ma is működik. A székház földszinti helyiségeiben, három külön rész tartozik hozzá: két raktár és egy irodai rész. A kutatókat a hátsó udvar végén található irodai részben fogadjuk. A második világháború után az egyházigazgatás átalakításával a négy egyházkerület és a régi egyházmegyei iratok kerültek be a levéltárba, továbbá egyes államosított iskolák anyaga is.


Sólyom Jenő a teológia egyháztörténet tanára,
1958–1974-ig a levéltár munkatársa

 

NÉV:

 

Schedius Lajos
Kanya Pál
Doleschall Sándor
Góbi Imre
Scholtz Oszkár
Mályusz Elemér
Sólyom Jenő
Vető Béla
Czenthe Miklós

LEVÉLTÁROSI MŰKÖDÉS:

1819–1849
1848–1869
1883–1893
1893–1926
1926–1945
1947–1969
1958–1974
1975–1996
1997–

 


Vető Béla ny. evang. lelkész, 1975–1996 között a levéltár vezetője