A levéltár fejlődése 1993 után


A levéltári anyag digitalizálásának megkezdése 2004-ben
(Bernula Rita, a Biodigit munkatársa)

 

Az evangélikus levéltárakról általában:

Az Evangélikus Országos Levéltár és az evangélikus levéltárak fejlődése a rendszerváltás óta, az utóbbi tíz évben (1993-2003)

A levéltár az utóbbi tíz évben az egyszemélyes, csekély anyagi eszközökkel rendelkező levéltárból egy nagyobb munkatársi gárdával, megfelelő anyagi és infrastrukturális eszközökkel felszerelt levéltárrá alakult. Természetesen bőven építhettünk az elődök áldozatos, sokszor mostoha körülmények között végzett munkájára. A jelentősebb anyagi támogatás mindig csak lehetőséget jelent, igazi fejlődéshez sok munka, pályázás, éjszakázás, törődés kell. A levéltár egy volt szolgálati lakás átengedése következtében kulturált irodát (amely egyben könyvtárhelyiség) és kutatószobát kapott. Jelenleg egy jól felszerelt, nyolc számítógépből álló háttér áll rendelkezésre. A tisztaság és az állomány-védelem szempontjából nagy előrelépés saját takarító ill. korszerű takarítógép beállítása, amely biztosítja az elmúlt negyven év alatt bizony hiányzó irat-takarítást is. További jelentős előrelépést jelent pl. a savmentes dobozokra való áttérés, amelyek szilárdabbak is elődeiknél. Továbbra is gondot okoz a raktárak elhanyagolt állapota, ill. nagyfokú túltelítettsége.
Az anyagok rendezése és jegyzékelése is folyamatosan halad. Az idők folyamán felhalmozódott nagymennyiségű vegyes anyagot sikerült feldolgozni. A levéltári anyag szerkezetén is bizonyos szükséges módosítást hajtunk végre: a meglevő – és az egyházi levéltáraknál bevett – szerkezetet megtartva (egyházigazgatás, iskolák, egyesületek, hagyatékok) olyan irat- és adatgyűjteményekkel egészítjük ki, ami a fontos kutatási irányokban ad tájékoztatást (pl. canonica visitatio, 1945 utáni egyháztörténet, határontúli magyar és magyarországi német és szlovák evangélikusok, népfőiskolák, női egyesületek, egyházzene stb.). A jegyzékek kiegészítése, a hiányzóak írása azonban hosszadalmas munka, így továbbra is előttünk áll egy nyomtatott fondjegyzék elkészítése. A nyilvántartást, jegyzékeket már számítógépes úton készítjük és a korábbi írógéppel, kézírással készült jegyzékeket is számítógépre vesszük. Elkezdtük a gyakran kutatott és állományvédelmileg veszélyeztetett anyagok digitalizálását is.
Fontos feladatnak tekintjük a szorosabban vett levéltári munkát és a tudományos kutatást minél inkább közelíteni. Ezt szolgálja, hogy egyszerre három munkatárs végez doktori tanfolyamot (Kertész Botond 2003 novemberében sikerrel megvédte disszertációját), publikálnak, előadnak, tanítanak, egyháztörténeti gyakorlatot vezetnek. De ezt szolgálja az is, hogy egyes speciális anyagaink rendezését az illető iratokat behatóan ismerő kutatókra bízzuk (pl. pesti szlovák egyház, pesti evangélikus oktatás, pesti evangélikus gyülekezet). A nálunk dolgozó tudományos kutatókkal folyó beható konzultációk következtében szoros együttműködés és információcsere alakult ki. A szakkönyvtár is szépen fejlődik, a magyar evangélikus egyháztürténet fontos báziskönyvtárának számít.
Az evangélikus levéltárügy szakfelügyelete és fejlesztése nagy kihívást jelent. A legnagyobb a szükség a gyülekezeti iratonyagok terén, amelyek nagy értéket képviselnek és gyakran méltatlan és veszélyeztetett állapotban vannak. Az erősen szórványosodó tolnai és borsodi gyülekezetekben tett látogatásaink során egyes helyekről be is gyüjtöttünk anyagokat. Jelenleg arra törekszünk, hogy jogilag és szakmailag megteremtsük ill. megerősítsük az evangélikus levéltári hálózatot. Ide tartozik a hat kiemelt gyülekezeti levéltár, akik közül öt nyilvános magánlevéltárként üzemel (Békéscsaba, Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, Szarvas) a hatodiknál, Győrnél is adott erre a lehetőség. Az Evangélikus Gyűjteményi Tanács irányításával működő egyházmegyei gyűjteményi előadók aktivizálása az egyes gyülekezetekre kiterjedő felügyeletet tekinti feladatának. Elengedhetetlen a levéltárügy egyházon belüli helyzetének erősítése, amelynek érdekében a másik két gyűjteményi ággal, a könyvtárral és múzeummal dolgozunk együtt. Ez a fokozatos lobbitevékenység, a jogok érvényesítése és bővítése az egyházi fenntartó felé nem egyszerű, de kikerülhetetlen „házi feladat”.

Czenthe Miklós levéltárvezető
Evangélikus Országos Levéltár