AGE(régi iratok 1397-1915)

Az első száz évben gazdag anyag gyűlt össze a történelmi Magyarország területéről. Ebben az anyagban őrizzük a levéltár legdrágább kincsét, Luther Márton eredeti végrendeletét. De megtalálható a másik nagy reformátor, Melanchthon Fülöp saját kézírású levele is. Megemlíthető még Bauhofer Györgynek, a budavári gyülekezet alapító lelkészének naplója is, amelyet Prónay Dezső egyetemes felügyelő szerzett meg a levéltár részére.
Ez az anyag a mai AGE gyűjteményes fond, amelyhez Góbi Imre fasori tanár készített jegyzéket. A jegyzék első fele nyomtatásban megjelent 1912 és 1915-ben.
A Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház levéltárának jegyzéke.
Első kötet: 1791. évig. Második kötet: Kéziratok. / Elenchus Archivi Generalis Ecclesiae Ev. Aug. Conf. in Hungaria.
Volumen I: Usque 1791. Volumen II: Manuscripta, szerkesztő: Gobi Imre / Auctore: Emerico Gobi, I: Budapest 1912, 184 o., II: Budapest 1915, 58 o.
Az AGE kéziratanyagához újabban részletes katalógus készült:
Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár, Budapest kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 10). Budapest: Országos Széchenyi Könyvtár, 1993, 327 o.


Prónay Dezső báró, egyetemes felügyelő (1883–1918)